15 YILDA 1.4 MİLYAR DESTEK

  1. Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Ak Parti iktidarı döneminde 15 yılda Çorum’a 1,4 milyar TL tarım ve hayvancılık desteklemesi sağladıklarını söyledi.
  2. Birçok alanda olduğu gibi yapılan desteklemelerle Tarım ve Hayvancılık alanında da Çorum’a değer katmaya, ürün çeşitliliği ve verimliliği artırarak Türkiye’de daha çok söz sahibi yapmaya kararlı olduklarını ifade eden Uslu, “Tarım ve hayvancılık ürünlerinin talebinin artmaya devam etmesi gelecekte tarımsal üretimin giderek önem kazanacağı öngörülebilen tahminlerin başında geliyor. Bitkisel ve hayvansal üretim iklim koşullarına bağlı ve her zaman tahmin edilemeyen ya da öngörülemeyen riskleri taşıyor. Bu desteklemenin rakamsal boyutu eski Türkiye’de kullandığımız bol sıfırla ifade edersek Çorum için 1,4 Katrilyon’dur.  2002 yılında Çorum’a yapılan Tarımsal Destekleme 30,8 Milyon TL iken 2017 yılı ilk 8 aylık döneminde 117,1 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2002 yılında Çorum’a yapılan Hayvancılık Desteklemesi 562 Bin TL iken 2017 yılı ilk 8 aylık döneminde 42,8 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir” dedi.
  3. Yapılan desteklemeler, işlenen tarım arazilerinde iyileştirmeler, zirai sulama çalışmaları ile Çorum’da tarımsal üretim değerinde % 364 oranında artış olduğunu söyleyen Uslu, “Çiftçilere yönelik yapılan desteklemelerin yanı sıra Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince sağlanan Tarımsal Krediler de Çorum’da 38 kat artmıştır. 2002 yılında kullanılan kredi miktarı 9,3 Milyon TL iken 2017 yılında 351,4 Milyon TL’ye ulaşmıştır. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Ipard Avrupa Birliği Fonlarından 73 Milyon TL hibe de ilimize sağlanmıştır. Genç Çiftçiyi Destekleme projesi kapsamında 2016 yılında 211 proje için 6,3 Milyon TL destek verdik. Destekleme çalışmalarımız 2017 yılında da devam etmektedir” ifadesini kullandı.
  4. Tarım alanlarını koruma ve geliştirme çalışmaları kapsamında Çorum’da 14,2 Milyon TL harcayarak 15 Bin Dekar arazi toplulaştırmasının tamamlandığını bildiren Uslu, tarımsal sulamada da tarihi adımlar atılmaya devam edildiğini söyledi.
  5. Uslu, “Havza bazlı tarımsal üretimi destekleme modeli kapsamında Çorum’u 14 havzaya ayırdık. Ürünleri havzaya göre destekleyip, buğday ve yem bitkilerini de tüm havzalarda destekleyeceğiz. Hayvancılıkta yerli üretimi destekleme modeli projesi kapsamında Çorum mera yetiştiriciliği bölgesi oluyor. Meralarımız, hayvancılık yapmak ve ıslah etmek şartıyla uzun süreli kiraya verilecek.  Et sığırcılığına uygun 200 başa kadar düve alımında % 30 hibe verileceğiz. Programlı aşıları yapılmış 4 aylık her buzağı için 750 TL destek verileceğiz. Ayrıca Çorum’u Damızlık Düve ve Koç-Teke Üretim Merkezi yapıyoruz. En az 500 baş kapasiteli damızlık gebe düve ve koç-teke üretim merkezleri kuracağız. İnşaat yatırımlarına, alet – ekipman ve damızlık hayvan alımına % 50 hibe vereceğiz” dedi.