EDİRNE KÜÇÜKBOY, ÇORUM BAŞPEHLİVAN

 • Çorum Belediyesi, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın Edirne’de yapılan katı atık bertaraf tesisi projesini anlatırken Çorum’u da örneklendirerek yaptığı açıklamaya cevap verdi.
 • Recep Gürkan’ın kendi tesisleri ile Çorum’da yapımı devam eden tesisin mukayese edilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada “Çorum Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde yapımı devam eden katı atık bertaraf tesisi ile ilgili yaygın ve yerel basında Edirne Belediye Başkanının açıklamalarına atıfta bulunarak yapılan haberleri bizler de dikkatle okuduk. Haberde “aynı tesis” denen katı atık tesisleri arasındaki fark başkanın mukayese yeteneğinin kalmadığını (şirazesinin kaydığını) göstermektedir. Yapılan değerlendirmede tesislerin fiziki durumu, kapasiteleri ve diğer özellikleri dikkate alınmamış, kamuoyu yanlış bir algıya yönlendirilmek istenmiştir” denildi.
 • Katı Atık Bertaraf Tesislerinin de karşılaştırıldığı açıklamada;
 • Katı Atık Bertaraf Tesisimizin projesini ve inşaat ihalesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapmıştır. Belediyemiz ve çevre birliğine üye diğer belediyeler (ilçe ve belde belediyeleri) de nihai yararlanıcı durumundadır.
 • Edirne’de bahse konu tesis 206.163 nüfusa göre projelendirilmiş olup Çorum’da yapımı devam eden Katı Atık Bertaraf Tesisimiz 487.982 nüfusa hizmet verecek şekilde projelendirilmiştir. Yine Edirne’deki tesisin sadece düzenli depolama sahası varken, Çorum’da yer alan projede ise düzenli depolama sahası ile birlikte 4 tane transfer istasyonu ve 1 adet atık getirme merkezi yer almaktadır. 6 vahşi çöp sahası rehabilitasyonu ile 22 vahşi depolama sahası da taşınarak rehabilite edilmiştir. Edirne’de transfer istasyonları, atık getirme merkezi ve rehabilitasyon merkezleri yer almamaktadır.
 • Şehrimizdeki katı atık bertaraf tesisini Edirne’deki tesisin fiziki yapılarıyla kıyasladığımızda da; Edirne’de çöp depolama alanı 40 bin m2 iken Çorum’da 71 bin 650 m2’dir. Depolama kapasitesi Edirne’de 521 bin m3 iken Çorum’da 1 Milyon 248 bin m3’tür.
 • Tesislerdeki fiziki yapılara bakılırsa Edirne’de 1000 m2’lik toplama ayrıştırma tesisi, Çorum’da ise 2431 m2’lik toplama ayrıştırma tesisi vardır. Edirne’de 3 bin m2’lik kompost tesisi varken Çorum’da 10 bin 304 m2’lik tesis yapılmıştır.
 • Çorum merkezde 141 bin m2 Sungurlu, Alaca, Osmancık, Laçin ve İskilip 70 bin 215 m2, toplamda ise 211 bin 215 m2 alan rehabilite edilmiş, gaz bacaları ve gaz toplama üniteleri yapılarak atıkların çevreye vereceği gaz salınımları kontrol altına alınmıştır. Tesisimizde, rehabilitasyon alanından çıkan gazların toplanıp yakıldığı biyogaz yakma tesisi de bulunmaktadır. Edirne’de atıkların rehabilitesi ile ilgili çalışma bulunmamaktadır.
 • Çorum’daki tesis AB standartlarında ve son teknolojiye sahip sistemlerle donatılmıştır. Merkezi SCADA ve haberleşme ağıyla tüm sistem anlık kontrol edilebilmekte ve müdahale edilebilecektir.
 • Yukarıdaki tüm bilgilere bakıldığında da yaygın basında yer alan bilgilerin sağlıklı bilgiler olmadığı, Çorum’da yapılan haberde kıyas yapılan Edirne’deki katı atık bertaraf tesisinin birçok yönden Çorum’daki tesisle kıyas edilemeyecek kadar farklılıklar içerdiği görülmektedir. Çorum’da yapılan tesisimiz, daha donanımlı, daha kapasiteli bir tesistir.” ifadeleri kullanıldı.
 • EDİRNE KÜÇÜKBOY, ÇORUM BAŞPEHLİVAN
 • Kırkpınarı iyi bilen Edirneli dostlarımızın anlayacağı dilden söylersek: “Edirne’nin katı atık tesisi “deste küçükboy pehlivanı”, Çorum’un tesisi ise “başpehlivan” durumundadır. Bu iki boy arasında büyük fark vardır ve boyundan büyük laf etmemekte fayda bulunmaktadır. Edirne Belediye Başkanının açıklamasını yalancı pehlivanın peşrev atması olarak değerlendiriyoruz.