TARIMDA SULAMA YETERSİZ

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, Çorum’da tarım arazilerinde sulamanın yetersizliğine dikkat çekti.
Tarımda sulamanın, bitkinin ihtiyaç duyduğu ve yağışlarla karşılanamayan suyun toprakta bitkinin kök bölgesine gereken miktar ve zamanda verilmesi gerektiğine vurgu yapan Ertuğrul Onan, “Ülkemizin birçok ili kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer almakta, bu kurak tarım alanlarında bitkilerin yetişme döneminde doğal yağışların yetersiz olması durumunda yüksek verim ve kalite için en uygun yöntemle tarımsal sulama yapılması gerekmektedir. Hiç şüphesiz bu illerden biri de  Çorum’dur” dedi.
Onan, “Çorum’un 553 bin 11 hektar tarım arazisi bulunduğunu, bu arazilerin 208 bin hektarının sulanabilir arazi olduğunu açıklayan Onan, Sulama seferberliği ilan edip yatırımları tamamladığımızda ekonomik olarak ancak 208 bin hektar alanı sulayabilecek imkâna kavuşmuş olacağız. 2003 yılında 208 hektar alanın   74 bin hektarı sulanırken; istatistikî bilgilere göre  bugün 84 bin 988 hektar sulanabilmektedir.
Komşu kentlerden Amasya’ya baktığımızda 88 bin 247 hektar sulanmaktadır. Yani Amasya’da sulamadaki  devlet yatırımı toplamı Amasya’da %85 iken Çorum’da  %35’dir.
Diğer bir husus, bu güne kadar ne yazık ki  tarımda sulamaya il özel idare bütçesinden yeteri kadar  pay ayrılamamasıdır. Amasya son 10 yıldır  bütçesinin ne kadarını tarıma ayırmış, Çorum ne kadarını ayırmış. Bu rakamlara bakılırsa görülecektir. İlimizde tarımda sulamanın daha iyi şekilde yapılabilmesi için özellikle enerji gerektiren yatırımlar aktif hale getirilmeli ve sağlıklı şekilde yürütülmelidir” açıklamasında bulundu.