YARGIDA ALTERNATİF ÇÖZÜM

  1. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Çorum Adliyesinde, ceza yargılamasına alternatif bir çözüm yolu olan uzlaştırma uygulamalarına ilişkin veriler hakkında açıklama yapıldı.
  2. Açıklamada, 2017 yılında 2604 dosya uzlaştırmacılara verildiği belirtilirken, bu dosyaların 1274’ünün olumlu sonuçlandığı kaydedildi.
  3. Halen 350 dosyanın uzlaştırma işlemleri sürdürüldüğünü bildirildi.
  4. Uzlaşmanın; suçtan mağdur olan kişinin, suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılamasını sona erdiren hızlı, etkin ve çabuk sonuç almayı sağlayan alternatif bir çözüm yöntemi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Uzlaşma onarıcı adalet sistemi çerçevesinde suç dolayısıyla oluşan zararın giderilmesini sağlamaya çalışmakta ve failin cezalandırılmasına rağmen, mağdurun hala mağdur durumda olmasının ve faile husumet beslemesinin önüne geçmeyi de amaçlamaktadır. Uyuşmazlıkların uzlaşma ile sonuçlandırılması sayesinde mahkemelerin iş yükü azalmakta, mağdurun zararının kısa sürede giderilmesi nedeniyle adalete olan güven artmaktadır. Suçun faili açısında ise ceza ve tazminat davaları uğraşmamak, hapis ya da para cezası ile karşı karşıya kalmamak ve sabıkasızlık durumunun devamını sağlamak gibi yararları olduğu gözlemlenmiştir. Tarafların anlaşması halinde, uyuşmazlıklar sosyal sorumluluk projelerinde yer alınması suretiyle de sonuçlandırılabilmektedir. Bu durumun mağdur ve fail üzerinde psikolojik açıdan olumlu etkileri olduğu görülmüştür” denildi.