SAĞLIKLI VE MUTLU ÇORUM

  1. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan “Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Empatik Yaklaşım” projesi uygulamaya konuluyor.
  2. OKA’nın açtığı teknik destek programına, “Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Empatik Yaklaşım” konulu proje ile başvuran Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, destek programını almaya hak kazandı. Kabul edilen projenin protokolü, OKA İl Koordinatörü Özgür Yalçın ve Çorum İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı arasında imzalandı. Projenin amacı “Çorum merkez ve 13 ilçede görev yapan tüm sağlık çalışanlarına koruyucu sağlık hizmetlerinde etkili iletişim için gerekli olan; kendini ifade etme, dinleme, ikna ve empati kurma becerisi kazandırmak, kişisel farkındalığı artırmak, mesajların etkin iletilmesi, iletişim kopukluklarının azaltılması, aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapısını, örgütlenişini ve sağlık hizmeti sunumunu hasta ve hasta yakını ile bir iletişim kanalı olarak geliştirmek” olarak açıklandı.