GÜBRE BAYİLERİ BİLGİLENDİ

  • Çorum merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre bayilerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlendi.
  • İlaç ve Gübre bayileri yoğun ilgi gösterdiği Toplantılarda konuşan Gıda, tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, topraktan sofraya gıda güvenliğinin kendileri açısından vazgeçilmez olduğunu dile getirerek,  “Bu konuda bizlere çok büyük görevler düşüyor, bunların başında zirai ilaç kullanımı geliyor. Bilinçli ilaç kullanımı konusunda üreticilere yol göstererek gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmemiz gerekiyor. İnsan sağlığı şüphesiz tüm maddi kaygılarımızın önünde olmalı, zirai ilaç kullanımında uygun doz, ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreler üreticilere iyi anlatılmalı. Tarımsal ürün ihracatımızın önündeki en büyük engel pestisit kalıntısı, birlikte hareket ederek bunun önüne geçmek için üreticileri bilinçlendirmemiz gerekiyor” dedi.
  • İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantılarda, bitki koruma ürünleri ve alet-makine bayilerine yönelik bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile depolanması hakkındaki yönetmelik hükümleri ile tarımda kullanılan nitratlı gübrelerin kullandırılmasına ilişkin talimat ve gübrelerin depolanması ve satışında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verildi.