SAĞLIK TEK ÇATI ALTINDA

  • 20 Ekim 2016 tarihinde sözleşme yapılarak inşaatına başlanan komplekste, geçici kabul aşamasına gelindi. Yakın zamanda yeni binanın tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.
  • Bodrum, zemin ve 3 normal kattan oluşan binanın zemine oturma alanı 4436 m2, toplam kapalı inşaat alanı ise 16150 m2. 40 adet kapalı ve 104 adet açık olmak üzere 144 adet araç otoparkı bulunuyor. Yaklaşık 450 personelin görev yapacağı binada, hâlihazırda dört ayrı ve yetersiz binada yürütülen hizmetler bu tesis ile bir araya getirilmiş olacak.
  • Yeni inşa edilen İl Sağlık Kompleksi Binası içinde; İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Laboratuvarı ile birlikte, Verem Savaş ve Ketem birimlerinin de yer aldığı Sağlıklı Hayat Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi olarak hizmet verilecek. Kanser tarama, Diyetisyen Danışmanlığı, Psikolojik Danışmanlık, Obezite Danışmanlığı, Aile Planlama, Gebe ve Anne Eğitimi, Ağız Diş Tarama, Fiziksel Aktivite Danışmanlığı, Sigara Bıraktırma Danışmanlığı gibi önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri ve Mülteci Polikliniği, Askerlik Muayene, Ölüm Bildirim Sistemi hizmetleri verilecek.