GÜR’DEN ‘AÇIK TÜTÜN’ UYARISI

  • ÇESOB Başkan Vekili Recep Gür, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanları uyardı.
  • Gür, ticari amaçla, makaron veya yaprak sigara kağıdının içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir maddenin doldurularak satılmasının yasaklanacağını söyledi.
  • Yasağa uymayanların 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacaklarını vurgulayan Recep Gür, Resmi Gazete’de yayınlanan kanunla ilgili şu bilgileri paylaştı:
  • “7061 Sayılı ‘Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 5 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
  • Buna göre anılan kanunun 62. maddesi ile 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6. maddesine 9. fıkradan sonra gelmek üzere ‘Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde üretilen ürünleri satışa arz etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmek’ hükmü eklenmiştir.
  • Yine bu kanunun 93. maddesi ile 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 3. maddesinin 20. fıkrası ‘Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar ile ticari amaçla, makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran ve nakledenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilir’ şeklinde düzenlenmiştir.”
  • Gür, söz konusu düzenlemelerin 1 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe gireceğini de sözlerine ekledi.