SAĞLIKTA BİR İLK DAHA YAŞANDI

  • Türkiye’de birkaç hastanede yapılan ESD (Endoskopik Submukozal Diseksiyon) işlemi Çorum’da ilk defa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Ünitesinde başarıyla yapıldı.
  • Pankreas Divisum tanısı ile tekrarlayan pankreatit atağı olan hastada Minör Papilla Sfinkterotomisi işlemi uygulanması sonucunda; hasta bir daha pankreatit atağı geçirmedi. Bu işlemde Çorum’da ilk defa uygulandı. Gastroenteroloji ünitesine başvuran yemek borusu darlığı, kalın bağırsak darlığı olan hastalara metal stent takılarak, ameliyatsız tedavi oldular. Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesinde 4 adet video endoskopi sistemi ve bu sistemlere ait 8 adet gastroskop, 9 adet kolonoskop, 2adet duodenoskop bulunuyor. Ayrıca ünitede 1 adet Kolanjioskopi (koledokoskopi) sistemi ve 1 adet Endoskopik Ultrasonografi (EUS) sistemi de bulunuyor. Bunlara ek olarak 1 adet Argon plasma koagülasyon cihazı, 1 adet Ultrasonografi cihazı, 2 adet endoskopik elektrokoter cihazı da bulunuyor. Gastroenteroloji Ünitesinde aylık ortalama 400 hastaya Endoskopi, 200 hastaya Kolonoskopi, 50 hastaya ERCP, 20 hastaya EUS yapılıyor. Gastroenteroloji polikliniğinde ayda yaklaşık 2000 hasta muayene oluyor. Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi B Blok 1. Katta hizmet veriyor. Endoskopi Ünitesinde her türlü endoskopik girişimsel işlemler başarıyla gerçekleştiriliyor.