USLU, GÜVENLİK SORUMLUSU!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi belirlendi.
Buna göre Güvenlik Koordinasyon Kurulu ve Kolluk İşlerinden sorumlu Başkanlık Divanı Üyesi Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu oldu.
TBMM Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi, takip ve koordinasyonunu 5. Kez Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu tarafından sağlanacak.
İdare Amirlerinin TBMM İçtüzüğünün 17’nci maddesi gereğince, görevleri belirlendi.
Çorum Milletvekili Uslu, Kolluk İşleri, Giriş kartları, Araç Kartlarından sorumlu idare amiri oldu.