DSİ’DEN KÖKLÜ PROJELER

  • DSİ, taşkınlara karşı gerekli önlemleri alırken, şehirlerin, ilçelerin ve yaşam merkezlerinin çehresini de değiştiren projeleri bir bir hayata geçiriyor.
  • Çorum’da dereleri 1. kısım taşkın ve rüsubat kontrolü planlama ve proje yapımı kapsamında il sınırları dahilin de yer alan 66 adet yerleşim alanına ait taşkın problemini çözmek amacıyla, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından verilen talimat çerçevesinde taşkın sorununu kökten çözerken diğer taraftan yerleşim birimlerinin çehresini değiştirecek estetik projeler hazırlanıyor.
  • Çorum İli Dereleri 1. Kısım Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Planlama ve Proje Yapımı işi kapsamında hazırlanan sunum, DSİ 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar’ın başkanlığında, ilgili personelin katılımlarıyla DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirildi.
  • Çorum İl sınırları içerisinde bulunan akarsu ve derelerde taşkın ve rüsubat kontrolü planlama ve uygulama projeleri çalışmalarda gelinen aşamayı içeren sunumunun ardından genel bir değerlendirme yapan Bölge Müdürü Mahmut Dündar, ilgili birimlerin yapması gereken sorumlulukları ve yerine getirilmesini istediği hususlarla ilgili gerekli talimatları verdi.