TAŞERON BAŞVURULARI BAŞLADI

  • İl Özel İdaresi’nde çalışan taşeron işçileri, 696 sayılı kanun hükmünde kararnamede belirtilen işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanmak üzere müracaat etmeye başladılar.
  • 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24. Maddesi gereğince Özel İdaresi’nde çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesi kapsamında istihdam edilen işçiler, sürekli işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanacak. İşçiler, karar doğrultusunda 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat etmeye başladılar.