YENİ BAŞKAN 5 ŞUBAT’TA SEÇİLİYOR

  • Çorum Belediyesi’nin yeni başkanı 5 Şubat 2018 Pazartesi günü seçilecek.
  • Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün Valiliğe sunduğu 30.01.2018 tarihli dilekçesi ile görevinden istifa ettiğini bildirdiği ve Belediye Başkanlığının bu nedenle boşaldığını hatırlatıldı.
  • Açıklamada, “5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi gereğince; Belediye Başkanı seçmek üzere, Belediye Meclisinin 05.02.2018 Pazartesi günü saat 15.00’ da Belediye Meclisi Toplantı Salonunda toplantıya çağırılmasına ve aynı Kanunun 45. maddesinin (a) fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda, Belediye Meclisi Üyeleri arasından Belediye Başkanı seçilmesinin sağlanmasına Valiliğimizce karar verilmiştir” ifadeleri dile getirildi.