İSTİFANIN GEREKÇESİ AÇIKLANMALI

 • İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, belediye başkanı Muzaffer Külcü’nün neden istifa ettirildiği sorunun istifa ettirenler tarafından topluma açıklaması gerektiğini söyledi.
 • Özsaçmacı, belediye başkanı Muzaffer Külcü’nün istifasını hatırlatırken, “İstifa etmek ve azletmek kavramlarını biliyorduk. Bunlar etken fiillerdi, faili belliydi. Bir süredir istifa ettirilmek kavramı siyasi literatüre girmiş durumda. Literatüre yeni girmiş bu kavram, bünyesinde başka meçhulleri de barındırıyor. Temel soru şudur: Neden?” dedi.
 • “İstifa ettirilen, iktidar partisinin il başkanı veya ilçe başkanlarından biri olsaydı; parti içi mesele olarak görürdük, sözümüz olmazdı. Lakin, istifa ettirilen şehrin belediye başkanıdır. İşte bu, kamuyu ilgilendirmektedir” diyen Özsaçmacı, “Diğer illerde yaşanmış tecrübelerden biliyoruz ki; şu soru cevaplan(a)mayacaktır: Neden!? Bu eylemin etken ve edilgen tarafının, “temel soru”nun tatmin edici cevabını kamuoyuna vermenin (en azından) siyasal bir görev olduğu, bir sorumluluk olduğu zaruretini hissetmeyişleri ciddi bir sorun olarak durmaktadır.
 • “Ben şunları yaptım, bunları yaptım, şöyle iyi çalıştım, böyle iyi işler yaptım… istifa ediyorum.” Bu çelişki, aklı kemiren, vicdanı tırmalayan bir sorun olarak bir köşede duracaktır. Kamuoyu bunun farkındadır.
 • Müslümanların düşünce geleneğinde, yönetime ilişkin 5 ilke vardır: Adalet, ehliyet (liyakat), emanet, biat ve istişare (şura). Bunu, iktidarın yönetici kadrosu da şüphesiz biliyordur. Yeri geldikçe bu ana ilkeleri etraflıca konuşuruz. İlkeyi muktedirlere de hatırlatırız. Bu beş ilkenin her birinin/hepsinin hayat bulup bulmadığını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
 • Fakat şimdi biri üzerinde biraz durmamız gerekiyor: Biat.
 • İktidar ve bağlılarına açıkça söylüyoruz: Biat, ilkeye bağlılıkken siz bunu lidere bağlılığa indirgediniz!
 • Basit, yalın ve sade haliyle; halife (yönetici) Hz.Ömer’in sorusu ve sahabenin (halkın) ona cevabı “biat” nedir ne değildir sorusunun cevabını apaçık ortaya koymaktadır:
 • Lidere bağlılık, ilkelerden ayrılmadığı müddetçedir.
 • Evet. Gelenekte “biat” vardır ve fakat bu, ilkelere bağlılıktır.
 • Aklın ilkeleri de, vicdanın ilkeleri de, hukukun genel ilkeleri de, dinin
 • genel ilkeleri de, evrensel ilkeler de bunu gerektirir.
 • Evet siz ilkelerle oynadınız ve ölçüleri bozdunuz. Ana sorun budur.
 •  “Sandıkla gelen sandıkla gider” dediğinizde de alkışlayan bir kitleniz var, seçilmişliğini unutup azil de etmeksizin “çekil kardeş” dediğinizde ve muhatabı (o da seçilmişliğini yok sayıp) “hay hay, emredersiniz” dediğinde de alkışlayan bir kitleniz var. Ve siz buna demokrasi diyorsunuz.
 •  “Ortak akıl” diye yola çıkanların vardığı yer “tek akıl”… Kuvvetler ayrılığı ilkesinin bozulmasının, tek adam sistemi kurulmasının, liyakat ilkesinin bozulmasının, “biat”e yüklenen yanlış anlamın sonuçlarını yaşıyoruz.
 • İYİ Parti, arızaları giderilmiş parlamenter sistem vadediyor.
 • Evet bizim sözümüz, aklın uyanışı ve vicdanın direnişi için bir çağrı olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.