KOMİSYONLAR BELLİ OLDU

Belediye Meclisi’nin bugün gerçekleştirilen ilk toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
BAŞKAN VEKİLLERİ VE KATİPLER
Meclis ilk oturumunda organ seçimi yaptı. Kapalı oy açık tasnifle yapılan seçimlerde Belediye Meclisi Başkan Vekili İsmail Bölükbaş, 2. Meclis Başkan Vekili Ertuğrul Eren, Katip Üyeler Bilal Selman Özünel ve Semra Akyüz Akdağ’dan oluştu.
ENCÜMEN ÜYELERİ
Belediye Encümen Üyeliklerine Suat Aydoğan, Ubeydullah Ahıskalı ve Ertuğrul Eren seçildi.
PLAN VE BÜTÇE
Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine Lemzi Çöplü, Muhammet Murat Kılıçlı, Reha Kip (AK Parti) Nazik Bulut, Rüştü Çağlar (CHP) seçildi.
İMAR KOMİSYONU
İmar Komisyonu Üyeliklerine Ünsal Yeter, Muhammet Fatih Temur, Osman Fatih Gümüş (AK Parti) Didem Semiz Tokgöz, Eren Atlas (CHP) seçildi.
TARİFE KOMİSYONU
Tarife Komisyonu Üyeliklerine Reşit Keleş, Semra Akyüz Akdağ, Cevdet Yalçınkaya (AK Parti) Uğur Soyocak, Hüseyin Gazi Uysal (CHP) seçildi.
Denetim Komisyonu Üyeleri, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyete üye, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna Üye, Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Satış Komisyonuna üye, Tarihi Kentler Birliği Meclisi’ne üye, Çorum Belediyeler Çevre Birliği üye seçimleri de gerçekleştirildi.
Belediye Başkan Yardımcılarının maaşı Başkan’ın maaşının üçte ikisi olarak belirlendi.
Avrupa Birliği’nin Akıllı Şehirler Projesi için yapılacak çalışmalarda Başkan’a yetki verildi.

Belediye Meclisi toplantılarının sesli ve görüntülü kaydedilmesi kararlaştırıldı.