Çocuk hakları anlatıldı

  • Mehmetçik Anadolu Lisesi tarafından Avrupa Birliği Bakanlığı-AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca yürütülen ve Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan hibe ile desteklenen “Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar” isimli projesi kapsamında “Demokrasi Günü” etkinliği gerçekleştirildi.
  • Etkinliğe konuşmacı olarak Çorum Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Lale Koldaş katıldı. Çocuk Adalet Sistemi hakkında bilgi veren Av. Koldaş, 18 yaş altı bütün bireyleri çocuk kabul eden çocuk hakları sözleşmesinin 4 temel ilkesinin olduğunu belirterek, bunların “çocuk hakları bütün çocuklar içindir, her durumda öncelikle çocukların yararının düşünülmesi gerekir, tüm çocukların yaşama ve gelişme hakkı vardır, çocukların görüşlerini özgürce ifade edebilme hakkı vardır ve bu ilkeleri sağlamak bütün devletlerin görevidir, zira sağlıklı toplum ancak sağlıklı bireylerin varlığı ile mümkündür” şeklinde sıralandığını söyledi.
  • Av. Koldaş, anayasanın 10. ve 41. maddelerinde düzenlendiği üzere devletin her türlü istismar ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri almakla yükümlü olduğunun da altını çizerek konuşmasını tamamladı.
  • Konferans sonrasında öğrencilere animasyonlarla hazırlanmış bir Çocuk Hakları Sözleşmesi videosu izletildi.