İŞKUR, ÇORUM’DA REKOR KIRDI

  • Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 2019 yılında özel sektör işyerleri ile uyguladığı işbaşı eğitim programlarında hedefini % 43 artırarak 5106 katılımcı ile rekor kırdı.
  • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ali Şahan yaptığı açıklamada, “Aktif İşgücü Hizmetlerimiz kapsamında düzenlediğimiz İşbaşı Eğitim Programları (İEP); kurumumuza kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmaları ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri, çalışma ortamına uyum sağlanması amacıyla düzenlenmektedir.
  • İşbaşı eğitim programının amacı, nitelikli işgücünü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerlerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğiterek, işe alacakları işçiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları ve işe alma konusunda doğru karar verme imkânı sunmaktadır” dedi.
  • Şahan, “İşbaşı eğitim programları işsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Bu programdan yararlanmak isteyen işsizlerin; İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları, 15 yaşını tamamlamış olmaları, işverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısımı veya eşi olmamaları, emekli aylığı almamaları, son üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamaları, program başlangıç tarihinden önceki son 1 ayda işsiz olmaları, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olma şartları aranmaktadır.
  • İşverenler açısından işbaşı eğitim programının avantajı ise; ihtiyaç duydukları işgücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu bulunmadan kendileri yetiştirme imkânına kavuşmakta ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler. İşverenlerimizin işbaşı eğitim programından faydalanabilmesi için İşbaşı eğitim programı ilgili mevzuatı gereği en az 2 sigortalı çalışanı bulunmalı ve İŞKUR’a kayıtlı olmalıdırlar” açıklamalarında bulundu.
  • İşbaşı eğitim programlarının günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde uygulanabileceğine değinen Şahan, “Sektörlere ve mesleklere göre süreler değişiklik göstermektedir. Bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır. Muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde uygulanmaktadır. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanmaktadır” ifadelerine yer verdi.
  • “İş başı eğitim programlarında karşılanan giderler 2020 yılı için; katılımcılara günlük 89,40 TL, öğrencilere 67,05, işsizlik ödeneği alanlar için 44,70 TL olarak ödenmektedir. Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde ise katılımcılara 100 TL ödenerek katılımcılara iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de SGK’ ya ödenmektedir” diyen Ali Şahan, “Ayrıca 0-15 yaş çocuğu olan tüm bayan katılımcılara ise İŞ’te anne projesi kapsamında günlük 95 tl ve sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan bayanların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL kreş desteği program süresince karşılanmaktadır.
  • Bu itibarla; Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak 2019 yılında işbaşı eğitim programı kapsamında 3890 kişilik hedef belirleyerek 27 milyon liralık bütçe ayrılmıştır. İl Müdürlüğümüzün çalışmaları ve işverenlerimizin yoğun talebi üzerine 5106 kişi programdan faydalanmış, 40 milyon 670 bin liralık bütçe katılımcıların günlük zaruri giderleri ve SGK primi olarak ödenmiştir. 2018 yılı hedefimize göre artış oranımız %43 olarak gerçekleşmiştir.
  • 2020 yılı için işbaşı eğitim programları devam etmekte olup; programlar hakkında bilgi almak ve programlara başvuru yapmak isteyen işverenlerin ve iş arayanların Çorum İl Müdürlüğümüzde görevli İş ve Meslek Danışmanları ile görüşmeleri gerekmektedir” dedi.